Vastgoedadvies

slider1

D&M Properties staat voor maakbare oplossingen. Wij adviseren om te realiseren. Daarom zijn onze adviezen altijd concreet en realistisch.

Onze kennis is waardevol bij uw investeringsanalyses en de doorlichting van uw vastgoed portefeuille. Wij berekenen planschades, treden op als intermediair in geschillen, maar zijn ook inzetbaar bij de stroomlijning van uw werkproces, uw rapportagestructuur of de inrichting van uw projectorganisatie.

Onze specialismen zijn ontstaan door het toepassen van kennis in de praktijk.

Investeringsanalyse

Het selecteren van de juiste investeringen betekent niet alleen dat u heldere criteria moet hanteren. Een vergelijk tussen de diverse investeringen, betrouwbare prognoses van kosten en opbrengsten en doorrekening van diverse economische scenario’s maken de juiste beslissingen mogelijk.

Onze investeringsanalyses kenmerken zich door hun helderheid en transparante onderlinge vergelijkingen.  Niet zelden worden deze gebruikt ter ondersteuning van beleidsbeslissingen, rendementsberekeningen, aan- en verkoopbeslissingen.

Risicomanagement

Vastgoedprojecten zijn kapitaalsintensief en hebben een enorme invloed op de bedrijfsvoering van een onderneming. Het identificeren, sturen en beheersen van projectrisico’s, of beter nog een projectenportfolio is wezenlijk voor de slagkracht van uw bedrijf. Neem daarbij het afnemende begrip voor fouten en de telkens strikter wordende wet- en regelgeving en het is duidelijk dat het managen van risico’s niet meer van de bestuurstafel weg te denken is. Heb ik zicht op de risico’s ? Is het omgaan met risico’s goed verankerd in mijn organisatie ? Heb ik goede beheersmaatregelen genomen ?

Deze en andere vragen beantwoord D&M Properties voor u. Onze risicoanalyses worden toegepast op projectniveau, maar strekken zich uit tot gebiedsexploitaties, vastgoedportefeuilles tot en met de risicoanalyse op bedrijfsniveau.

Ondernemingsplanning

Bedrijven met een consistente strategie zijn aantoonbaar succesvoller dan minder doelgerichte collega’s. Hoe formuleert u als directie een waardevolle strategie en op welke wijze kan uw onderneming haar strategie laten doorklinken tot op de werkvloer ?

De abstractie van een strategie staat ver af van de werkelijkheid van alledag. Daarom komen de meeste bedrijven niet verder dan allerlei fraai geformuleerde algemeenheden. D&M Properties formuleert met u een strategie die past bij de identiteit van de organisatie. Vervolgens maken wij de strategie voor U en alle medewerkers “voelbaar” tot op iedere werkplek.

Parkeren

Een goede parkeervoorziening bepaald niet zelden de waarde van het bijbehorende project. Parkeren lijkt vanzelfsprekend, maar als investeerder wordt ik geconfronteerd met grote onzekerheden;

  • Hoe veel plaatsen heb ik nodig ?
  • Op welke bezettingsgraad mag ik rekenen ?
  • Welk tarief moet ik hanteren ?
  • Wat is het rendement op het project ?
  • Is een gebouwde garage rendabel ?
  • Wat is de kostprijs ?

Kleine afwijkingen hebben grote gevolgen en daarom moeten de prognoses betrouwbaar en realistisch zijn.

D&M Properties heeft zeer ruime in het ontwikkelen van parkeeraccommodaties, liquiditeitsprognoses en het bepalen van de waarde daarvan.