If you can dream it, you can do it!

Over ons

 

Wij vinden dat de wensen en verlangens van de gebruiker centraal moeten staan om te komen tot leefbare projecten. Goede projecten komen tot stand in samenwerking tussen partijen die de kunst verstaan om vanaf het vroegst mogelijke moment een gezamenlijk doel na te streven.

 

Wij worden geïnspireerd door opdrachtgevers die het aandurven om op deze wijze vastgoed te realiseren. Zo ontstaat een gebouwde omgeving die gedurende de totale levenscyclus in een behoefte blijven voorzien. Juist door samenwerking tussen disciplines ontstaan nieuwe oplossingen. Expertise alleen is niet meer genoeg! Gedegen analyse, het formuleren van creatieve maar haalbare oplossingen en het bij elkaar brengen van de juiste partijen, zijn de werkelijke waarden achter succesvolle ontwikkelingen.

 

 

D&M is een gespecialiseerde planontwikkelaar en adviseur en bestaat sinds 2006. Het bedrijf is voortgekomen uit de ideeën van enkele vastgoeddirectieleden en senior adviseurs en wordt geleid door Heine van Nieuwenhuijze.

 


Wij zijn een partner die waardevol is omdat wij partijen binden en met onze aanpak maatschappelijke meerwaarde en renderende beleggingen creëren.


 

De gebouwde leefomgeving heeft grote invloed op het welbevinden van de mens en het functioneren van de maatschappij. Daarom wil D&M bijdragen aan een omgeving waarin ontmoeten, ontplooien, beleven en geborgen voelen centraal staan. Om een project tot een succes te brengen is intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden en inbreng van de benodigde kennis noodzakelijk. Op de grens van kennisgebieden ontstaan nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor moet een dialoog op gang worden gebracht. Alleen dan komen we tot gedragen oplossingen en nieuwe toepassingen. Daarom werkt D&M met teams waarin kennis, ervaring, gedrevenheid en ambitie bijeenkomen om een gezamenlijk doel te realiseren. De competentie om inzicht te verschaffen, creatieve oplossingen te formuleren en de benodigde partijen bijeen te brengen, zijn de werkelijke waarden achter succesvolle ontwikkelingen.

 


D&M Properties stelt zich ten doel om maatschappelijke en financiële meerwaarde te creëren door samen met partners in het proces vastgoedprojecten te realiseren.


 

Onze opdrachtgevers van komen uit alle geledingen van de vastgoedsector. De beschikbare expertise is voor vele situaties inzetbaar. De praktijk wijst uit dat hiervan veelvuldig gebruik gemaakt wordt.

 

De onderneming kan niet functioneren zonder haar integriteit en die van haar opdrachtgevers te waarborgen. Vertrouwen is immers de basis voor iedere duurzame relatie. Dit betekent dat er nooit opdrachten aangenomen worden of initiatieven ontwikkeld worden die het belang van een opdrachtgever kunnen schaden.

 

Manier van werken

De manier van werken van D&M Properties onderscheidt zich:

• vanaf het eerste idee; doordat wij als geen ander in staat zijn ideeën te vertalen in scenario’s en de haalbaarheid ervan. Op basis daarvan stellen wij het doel en de kaders vast voordat van een ontwerp sprake is;
 

• tijdens het proces; doordat wij elk besluit baseren op een heldere afweging tussen tijd, geld en kwaliteit.

 

 

Alle belanghebbenden worden in een vroeg stadium betrokken bij het proces en transparante communicatie vervult een hoofdrol gedurende het gehele proces. Dit zorgt ervoor dat processen beheerst en zonder verrassingen plaatsvinden.

 

 

Cultuur

Door onze kennis, ervaring en ambitie ontstaan nieuwe inzichten. Voeg daarbij de vasthoudendheid die nodig is voor het volbrengen van vastgoedprocessen en er ontstaat een geheel eigen cultuur. Dit geldt voor de individuele medewerker, maar ook voor de onderneming als geheel. Een goede balans tussen gezonde ambitie, de juiste ervaring en de drang om opgaven tot een succes te maken resulteert in de benodigde energie om te excelleren. Voeg hierbij het respect voor de belanghebbenden in een proces en de omgeving en zo ontstaat het vertrouwen dat de basis vormt voor een langdurige samenwerking.

 

 

Onafhankelijk

D&M Properties heeft geen verplichtingen aan andere ondernemingen uit de branche. Door deze onafhankelijkheid staat het de onderneming vrij om iedere keer weer de best passende partners te selecteren.

 

Onze kernactiviteiten zijn planontwikkeling, management en advies,over de haalbaarheid van projecten. Alle overige expertise betrekken wij van partners uit de branche. Door de vele samenwerkingen voelen wij ons verbonden met diverse collega bedrijven die hun kwaliteit in de loop der jaren hebben bewezen. In voorkomende gevallen zullen wij hen graag voorstellen als mogelijke partner in projecten.

 

Een belangrijke strategische partner is Reasult b.v. uit Ede (www.reasult.com). Zij zijn marktleider op het gebied van vastgoedsoftware. Als een van de geselecteerde partners zijn wij geautoriseerd om hun rekenmodellen in te zetten bij opdrachten voor externen. Indien gewenst, zijn de planeconomen van Reasult beschikbaar om hun kennis in te brengen bij projecten van D&M.