We need men who can dream of things that never were.

Planontwikkeling

D&M Properties is een gedelegeerd ontwikkelaar die staat voor het belang van haar opdrachtgevers. Wij zijn bereid om onze honorering afhankelijk te stellen van het bereiken van resultaten. Onze ervaring is bijzonder waardevol gebleken bij de (her)ontwikkeling van complexe opgaven zoals; maatschappelijk vastgoed, cultureel erfgoed, industriële gebouwen en landschappelijke waardevolle gebieden en gronden.

 

Planontwikkeling van projecten met een menselijke maat. De aandacht voor het juiste concept van een project, de inpassing van de locatie in zijn omgeving en de tijdgeest nu is wat ons onderscheidt van de middelmaat. 

 

D&M ontwikkelt veel projecten in opdracht van derden. Daardoor is er binnen de onderneming actuele kennis aanwezig van vastgoedconcepten en duurzaamheidsmaatregelen.

 

Het eerste gasloze recreatiepark van Nederland

 

Expertise

Dit is de meest creatieve fase van een project; er zijn nog geen beperkingen en de fantasie mag de vrije loop hebben.
Een goed concept is de eerste confrontatie tussen ontwerp, door de markt gevraagde functies en financiële haalbaarheid. In deze fase worden ‘wilde plannen’ bedacht en gewogen. Helaas vallen de meeste af, maar het projectteam moet ervoor openstaan om elk idee de ruimte te gunnen en elk plan op een eerlijke wijze af te wegen. Dit vraagt bijzondere mensen en bijzondere expertise.  D&M is als geen ander in staat concepten te wegen en mee te denken in de mogelijkheden. Deze fase eindigt met de selectie van een of meerdere kansrijke en realistische mogelijkheden.

Het project op het gebied van kosten en opbrengsten in onderdelen uitsplitsen en begroten.
Het is belangrijk alle kosten te identificeren. De werkwijze van D&M garandeert dat er geen kosten vergeten worden, maar dat ook alle opbrengstmogelijkheden gekwantificeerd worden. Deze analyse vormt het fundament voor een haalbaar project. 

Een investeringsbeslissing markeert vaak de start van een project.
In deze fase wordt het projectteam uitgebreid met uitvoerende expertise en worden de uitvoeringscontracten opgesteld. De werkzaamheden en kosten nemen exponentieel toe. Om het proces beheersbaar te houden zijn duidelijke en afgebakende budgetten nodig. D&M stelt deze budgetten vast en geeft daarbij duidelijk de demarcatie tussen de diverse werkzaamheden aan. Op deze wijze is een project realiseerbaar binnen de financiële doelstellingen. 

Om het risico van budgetoverschrijdingen uit te sluiten is het mogelijk om vroegtijdig een garantie hiervoor af te spreken.
Hierbij wordt het budget vastgesteld en een eventuele overschrijding is voor rekening van D&M en haar partners.

Vastgoedprojecten vragen grote investeringen die zelden gefinancierd kunnen worden met uitsluitend eigen kapitaal of een enkele lening.
Het bepalen van het vermogensbeslag en het afstemmen op een zo gunstig mogelijke financieringswijze vraagt gedetailleerd inzicht in het project. De aanpak en rekenmodellen van D&M zijn zo ingericht dat financieringswijzen direct gekoppeld zijn aan projectgegevens. Dit geeft opdrachtgevers beter inzicht in de mogelijkheden, en genereert waardering en vertrouwen bij banken.