Hafen Offenbach - Duitsland

De Rijnhaven van Offenbach is altijd door de zware industrie gebruikt. Inmiddels is dit in onbruik geraakte gebied door het gemeentelijk ontwikkelbedrijf herontwikkeld voor de uitgifte woon- en winkelprojecten. Gezien de strategische ligging, direct tegen de kern van Offenbach aan, heeft de gemeente besloten om een grondige analyse door een derde partij te laten uitvoeren. De doorrekening van alternatieve scenario’s en het gecombineerde stedenbouwkundige en planeconomische advies heeft tot planwijzigingen geleid die dit stadsdeel in de toekomst sterker zullen maken.

 

 

“Duitse grondigheid versus Nederlandse flexibiliteit.”

 

 

Frankfurt en Offenbach vormen samen de oevers van de Main. Frankfurt met statige kantoren, begeerde woontorens en hoogwaardige dienstverlening. Offenbach  met zware industrie en olieopslag. Met het wegtrekken van de industrie ontstond een desolate oever die herontwikkeling mogelijk maakte. De strikt gefaseerde plannen en op bouwvolgorde geplande voortgang is afgezet tegen de Nederlandse manier van gebieden ontwikkelen: interessante solitaire ontwikkelingen op diverse plaatsen in het gebied brengen om vervolgens - op basis van het succes – met de resterende plandelen de samenhang in het gebied te bewerkstelligen. 

 

 

LOCATIE

Offenbach, Duitsland

 

SOORT

Stadsdeelontwikkeling

 

TIJD

2008-2010

 

PROGRAMMA

1.300 woningen
500 hotelkamers
22.000 m2 winkelruimten
5.000 m2 maatschappelijk vastgoed